สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1840100472274
 • ชื่อธุรกิจ
 • ซารีน่า
 • ซารีน่า 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ของฝาก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ซารีน่า มะเล็ก
 • ซารีน่า 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0973543685
 • อีเมล์
 • sana.unme@gmail.com