สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3400600472273
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนดงลาน@โนนศิลา
 • นุจรินทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ ตรา ดงลาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย40-2-03161-6-0001
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นุจรินทร์ เพียมณี
 • นุจรินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0860145719
 • อีเมล์
 • nujarin_tp@hotmail.com