สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • ทะเบียนพาณิชย์
  • เลขทะเบียนพาณิชย์
  • 3400600472273
  • ชื่อธุรกิจ
  • วิสาหกิจชุมชนดงลาน@โนนศิลา
  • นุจรินทร์ 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ ตรา ดงลาน
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • OTOP วิสาหกิจชุมชน
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • อย40-2-03161-6-0001
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาง นุจรินทร์ เพียมณี
  • นุจรินทร์ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 0860145719
  • อีเมล์
  • nujarin_tp@hotmail.com