สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3480600057241
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปังปัง คุกกี้
 • ศศิธร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เบเกอรี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศศิธร อาจวิชัย
 • ศศิธร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0959489483
 • เบอร์มือถือ
 • 0959489483
 • อีเมล์
 • yipsee2499@gmail.com