สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0407114816584
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไพรภิรมย์
 • รำญวน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำผึ้งแท้ ขี้ผึ้ง เกสรผึ้ง ผลิตภัณฑ์จากผึ้งต่างๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. มผช. ใบดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง รำญวน มนตรี
 • รำญวน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0872367055
 • เบอร์มือถือ
 • 0872367055
 • อีเมล์
 • kattiiz76@gmail.com