สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 5400199000295
 • ชื่อธุรกิจ
 • ชันฟิท อุดม ปลานิลแดดเดียว
 • อุดม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปลานิลแดดเดียว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อุดม จุ้มอังวะ
 • อุดม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0611260119
 • เบอร์มือถือ
 • 0611260119
 • อีเมล์
 • Missthitirat123@gmail.com