สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3609900238175
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนบ้านวัดเขา
 • สุรีย์รัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปุ๋ยฮอร์โมนพืช
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุรีย์รัตน์ คุ้มแสง
 • สุรีย์รัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0915456414
 • อีเมล์
 • skt.khonyoktong@gmail.com