สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0455560000767
 • เอกสิทธิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แอลเอสบี อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กปอร์ต จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47190
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
 • สินค้า/บริการ
 • ตัวแทนจัดหานำเข้า-ส่งออกสินค้า โลจิสติกส์จีน-ไทย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • โลจิสติกส์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร้อยเอ็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เอกสิทธิ์ ไชยวงศ์
 • เอกสิทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043033526
 • เบอร์มือถือ
 • 0979282339
 • อีเมล์
 • lsbimportexport@gmail.com