สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0535561000051
 • อนุตรา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอฟ แอนด์ เค จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10303
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • otop อย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อนุตรา โทนุบล
 • อนุตรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0839510821
 • เบอร์มือถือ
 • 0839510821
 • อีเมล์
 • few_step@hotmail.com