สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135559014604
 • บรรฑณัฐ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อิมมอร์ทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10619
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำมันถั่วดาวอินคา, LV Function บำรุงตับ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย บรรฑณัฐ เต็มไชย
 • บรรฑณัฐ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 086-4245141
 • เบอร์มือถือ
 • 086-4445662
 • อีเมล์
 • blacksesame15@gmail.com