สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0205551021678
 • นัทธมณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ช. ณโชคดี จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 68104
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • สินค้า/บริการ
 • นำเข้า-ส่งออก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นัทธมณ รัตนะโรจน์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0839480685
 • อีเมล์
 • nathamon.chn@gmail.com