สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ขวัญบุรีโอสฑ
 • มิ่งขวัญ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว มิ่งขวัญ จองชัย
 • มิ่งขวัญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0894297092
 • เบอร์มือถือ
 • 0894297092
 • อีเมล์
 • pomlukpee@gmail.com