สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Kru Po Cafe
 • อชณัฏฐ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมเปียกปูนกะทิสด ขนมอื่นๆ เครื่องดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อชณัฏฐ์ ธิติประเสริฐ
 • อชณัฏฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 075590427
 • เบอร์มือถือ
 • 0863639142
 • อีเมล์
 • teacher_po_tms@hotmail.com