สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3110400986861
 • ชื่อธุรกิจ
 • alinda
 • ช่อทิพย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องสำอางคฺ์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0802708882
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ช่อทิพย์ สุตะรัตน์
 • ช่อทิพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0802708882
 • เบอร์มือถือ
 • 0802708882
 • อีเมล์
 • tipbb@hotmail.com