สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3720200092390
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านคุณตุ้ม ตะกร้าเชือกมัดฟาง
 • ปุณยนุช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0819190539
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สุพรรณบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ปุณยนุช รัชทัน
 • ปุณยนุช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9190539
 • อีเมล์
 • khunnai.sattabud402@gmail.com