สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0413560002776
 • ทิพย์มณี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อุดร เนเจอรอล แอนด์ ฟลอสส์ โปรดักส์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47739
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ไหมขัดฟันธรรมชาติ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP 5ดาว , มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ทิพย์มณี พัฒนจักร
 • ทิพย์มณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0949047333
 • อีเมล์
 • mpress.dentfloss@gmail.com