สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0455560001381
 • วัชรพงศ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46315
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์แปรูกจากข้าว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร้อยเอ็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วัชรพงศ์ สมภักดี
 • วัชรพงศ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0823039903
 • อีเมล์
 • g_m_@hotmail.co.th