สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กาแฟโบราณ@บ้านเเจง
 • ธิดาพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กาแฟโบราณ ชาเย็น ชาเขียว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธิดาพร โพธิทากูล
 • ธิดาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0815440264
 • เบอร์มือถือ
 • 0815440264
 • อีเมล์
 • jj._135@hotmail.com