สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วุ้น อโยธยา
 • suchart 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร-ขนมหวาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • N/A
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย suchart suvarnabhumi
 • suchart 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0945325645
 • เบอร์มือถือ
 • 0971724417
 • อีเมล์
 • suchart_s@cal-comp.co.th