สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0145546000391
 • ณัฐวัฒน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ธนานันต์ ไรซ์ (2003) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 68102
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP HACCP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณัฐวัฒน์ จังปิยะคณิศร
 • ณัฐวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0874725555
 • เบอร์มือถือ
 • 0816153164
 • อีเมล์
 • Nattawatjung@gmail.com