สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • งามลมัย
 • นงนุช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • มะดันแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นงนุช เทียมณรงค์
 • นงนุช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 022415384
 • เบอร์มือถือ
 • 0817331745
 • อีเมล์
 • Nongnuchweera@gmail.com