สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3840600271258
 • ชื่อธุรกิจ
 • มงคลทรัพย์
 • วิททโย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เต้าหู้นมสด /เต้าฮ้วยนม/เครื่องดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิททโย ซุยเหลียน
 • วิททโย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0940023526
 • เบอร์มือถือ
 • 0940023526
 • อีเมล์
 • witayuo.chl@gmail.com