สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3601000633755
 • ชื่อธุรกิจ
 • กวี4แคว น้ำพริกเผา
 • ฉฎาทิพย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมทาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ระยอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ฉฎาทิพย์ ธณัยศวรรย์
 • ฉฎาทิพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0817952385
 • อีเมล์
 • hansaathongkam@gmail.com