สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนสหกรณ์ ก137138
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อสุขภาพ
 • ชำนาญ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมอนยางพารา แผ่นนวดเท้า รองส้นเท้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มอก2741-2559
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สตูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชำนาญ เมฆตรง
 • ชำนาญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 062-0636503
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9637984
 • อีเมล์
 • dokkalong111@gmail.com