สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105545014283
 • นภาพร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอ็นพี แนลเชอรอล โปรดักท์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46414
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นภาพร รัตนกุลวรานนท์
 • นภาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0859116362
 • เบอร์มือถือ
 • 0859116362
 • อีเมล์
 • napaporn.rattana@gmail.com