สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • พรหมรัตน์
 • วิมาพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วิมาพร วิรัชกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0931523975
 • อีเมล์
 • Narikojang.n@gmail.com