สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105556163552
 • กิติมา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เบรดวิช จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10711
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี
 • สินค้า/บริการ
 • เบเกอรี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • มาตรฐานสินค้า
 • gmp haccp
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กิติมา ศรีสุภาพ
 • กิติมา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 025899405
 • เบอร์มือถือ
 • 0814522226
 • อีเมล์
 • ann-bakery2347@hotmail.com