สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0195560001901
 • วีรวัฒน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วรนิวัฒน์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10799
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผัดหมี่ไท-ยวน ตราป้าแวม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย. โอทอป4ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สระบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วีรวัฒน์ วรนิวัฒน์
 • วีรวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0954723939
 • เบอร์มือถือ
 • 0954723939
 • อีเมล์
 • weerawat.wor@gmail.com