สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1640500064817
 • ชื่อธุรกิจ
 • กรุเงินสุโขทัย
 • นายกริชเพชร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับเงินลายโบราณ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มอก. Otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • สุโขทัย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นายกริชเพชร อัฐวงศ์
 • นายกริชเพชร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 084-5911116
 • อีเมล์
 • Games.or1@hotmail.com