สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3102000073305
 • ชื่อธุรกิจ
 • Moonlight Leather
 • ศิริวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเป๋าหนัง เครื่องหนัง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., OTOP, Bangkok Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศิริวรรณ สิทธิพงศากร
 • ศิริวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0851714550
 • อีเมล์
 • s_siriwan@yahoo.com