สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เครื่องประดับหินสีและผลิตภัณฑ์ประดับมุก
 • ศรินรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับหินสีและผลิตภัณฑ์ประดับมุก ได้แก่ สร้อยคอ กำไล แหวน ฯลฯ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศรินรัตน์ นวลจันทร์คง
 • ศรินรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0863652541
 • เบอร์มือถือ
 • 0618796669
 • อีเมล์
 • jeerastone@gmail.com