สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Coffee Collection
 • รัชตเลิศ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ร้านกาแฟสด (เครื่อมดื่ม)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOPชวนชิม (รางวัลจานทองน้องอร่อยปี2561)
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย รัชตเลิศ รุกขจินดา
 • รัชตเลิศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0819378688
 • เบอร์มือถือ
 • 0830542223
 • อีเมล์
 • peuy@hotmail.com