สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105560163936
 • ปนิตา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บี แฮ็ปปี้ กรุ๊ป จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 20232
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
 • สินค้า/บริการ
 • กาแฟเพื่อสุขภาพ ปรุงสำเร็จชนิดผง ภายใต้แบรนด์ชื่อ เพอร์นาลี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปนิตา ลำเจียกเทศ
 • ปนิตา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0845553776
 • เบอร์มือถือ
 • 0845553776
 • อีเมล์
 • pinkybee23@gmail.com