สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำปลาร้า ตรา "คลื่นแซ่บ"
 • กัญญาณัฐ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำปลาร้าปรุงสุก น้ำพริกปลาร้าสับ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กัญญาณัฐ ศิริโรจน์
 • กัญญาณัฐ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-8267765
 • อีเมล์
 • nangtaudee@gmail.com