สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0605561000815
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท อีฟฟี่ จำกัด
 • ชวัลพัชร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ได้รับการรับรองจาก อย./ฮาลาน/OTOP จ.นครสวรรค์
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชวัลพัชร กฐินทอง
 • ชวัลพัชร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0895195666
 • เบอร์มือถือ
 • 0895195666
 • อีเมล์
 • sineenutsomkid@gmail.com