สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505559007876
 • กิตติศักดิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เฮิร์บ พาราไดซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 20232
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรหอมแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย. ฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กิตติศักดิ์ มังกรกุลวาณิชย์
 • กิตติศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053106543
 • เบอร์มือถือ
 • 0634121959
 • อีเมล์
 • herbparadise.th@gmail.com