สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3730500008891
 • ชื่อธุรกิจ
 • ลำพญาคอร์ดิเซป
 • ปรารถนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากถั่งเช่าคอร์ดี้ ดี พลัส และคอร์ดี้ พี พลัส
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP / GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นครปฐม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปรารถนา สุขวิบูลย์
 • ปรารถนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0899133243
 • เบอร์มือถือ
 • 0895125545
 • อีเมล์
 • placordydee@gmail.com