สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 2600260000077
 • ชื่อธุรกิจ
 • Be Ken 5
 • สุเทพ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำผลไม้,น้ำธัญพืช
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุเทพ แก้วสมบูรณ์
 • สุเทพ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 096-8713485
 • เบอร์มือถือ
 • 064-7681526
 • อีเมล์
 • aom_moa1983@hotmail.com