สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เอ็ม-สยามมาร์เก็ต
 • ภูมิภัทรกานต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลไม้เมืองหนาว,น้ำผลไม้ปั่นแยกกาก,สมุนไพรหญ้ารีแพร์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0885525577
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภูมิภัทรกานต์ มะลิต
 • ภูมิภัทรกานต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042111367
 • เบอร์มือถือ
 • 0885525577,0857422132
 • อีเมล์
 • pp.aveo@gmail.com