สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0123544000643
 • วันอาสาฬ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บ้านแสนไหม
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 14139
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตถุงเท้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อยู่ระหว่างการสมัคร มอกS.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วันอาสาฬ์ บุญชอบ
 • วันอาสาฬ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 020075913
 • เบอร์มือถือ
 • 0909629542
 • อีเมล์
 • aboutcotton123@gmail.com