สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105560020001
 • พรประภา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ภาวัลย์ อินเตอร์เทรด จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10799
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวตุ๋นพร้อมทาน (อาหารเสริมทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไป)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP, HACCP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พรประภา ลักษมีสถาพร
 • พรประภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0991566598
 • อีเมล์
 • cherry@bebbykids.com