สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สมันตาฟาร์ม
 • อารี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ถั่งเช่า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP,GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อารี จุนอนันตธรรม
 • อารี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0869946667
 • เบอร์มือถือ
 • 0869946667
 • อีเมล์
 • areesu@hotmail.com