สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เกลา-กบาล
 • นัฎสุดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ซาลอน ช่างแต่งหน้า-ทำผมฟรีแลนซ์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นัฎสุดา สุขสมคิด
 • นัฎสุดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0611615353
 • เบอร์มือถือ
 • 0611615353
 • อีเมล์
 • mamimilin@gmail.com