สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำพริกบ้านสวนแม่ละเมียด
 • สุธารัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุธารัตน์ โพธิรักษานนท์
 • สุธารัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043-237618
 • เบอร์มือถือ
 • 092-9194665,081-8888181
 • อีเมล์
 • acteam.king@gmail.com