สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • นิติบุคคล
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล
  • 0105546053916
  • กิตติชัย 's Avatar
  • ชื่อนิติบุคคล
  • เอคซเพิท พริ้นติ้ง จำกัด
  • รหัสหมวดธุรกิจ
  • 18119
  • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
  • -
  • สินค้า/บริการ
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • อื่นๆ
  • Facebook
  • -
  • มาตรฐานสินค้า
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ส่วนกลาง
  • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • ว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย วิธานธำรง
  • กิตติชัย 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 02-8110934-6
  • เบอร์มือถือ
  • 0924496591
  • อีเมล์
  • vkittichai@hotmail.com