สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ภูริทรัพย์ ตัดเย็บสำเร็จรูป
 • ภูริทรัพย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภูริทรัพย์ ลิขิตวัฒนโภคิน
 • ภูริทรัพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 097 941 7288
 • เบอร์มือถือ
 • 086 413 9552
 • อีเมล์
 • luyneaw@gmail.com