สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านม่วงงามเกษตรพัฒนา
 • เฉลิม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • พืชผัก พันธุ์ไม้ สมุนไพร ปัจจัยพื้นฐานการผลิต ท่องเที่ยว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0847006798
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สระบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เฉลิม นุธิรงค์
 • เฉลิม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029877581
 • เบอร์มือถือ
 • 0847006798
 • อีเมล์
 • chapunnutirong@gmail.com