สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0255561000550
 • ทิพาภรณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไร่เคียงน้ำ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46313
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งผักและผลไม้
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำมัลเบอรี่ น้ำอินทผลัม ผลหม่อนสด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP, GAP, อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ทิพาภรณ์ โสภณพินิจกุล
 • ทิพาภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818305932
 • อีเมล์
 • jaythiphaphon@gmail.com