สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105532085217
 • พันธวุฒ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10622
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง
 • สินค้า/บริการ
 • แป้งมันสำปะหลัง แป้งทดแทนแป้งสาลี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP HACCP ISO 9000
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พันธวุฒ กาญจนประภาส
 • พันธวุฒ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0864951169
 • อีเมล์
 • phuntawut@hotmail.com