สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บจก. กานพลู(ประเทศไทย)
 • ฤดีรินทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กาแฟสำเร็จรูป และ ยาสีฟันสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ฤดีรินทร์ กิจทวีปวัฒนา
 • ฤดีรินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0873233628
 • เบอร์มือถือ
 • +66873233628
 • อีเมล์
 • ruedeerin1@gmail.com