สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105556065291
 • จิราวรรณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เดอะ จี เรสซิเดนซ์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 68103
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อสุขภาพและแฟรนไชส์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • Otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จิราวรรณ นิลมาก
 • จิราวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0809226226
 • เบอร์มือถือ
 • 0809226226
 • อีเมล์
 • ydt_inter@yahoo.com